Wystawa Sylwestra Ambroziaka

Od 24 maja do 4 lipca 2018 w Poznaniu trwa wystawa Sylwestra Ambroziaka
„Mama, I’m Coming Home”. Jej tematem jest problem wykluczenia i przemocy w dzisiejszym świecie. Ambroziak zwraca uwagę na obecną sytuację polityczną na świecie, powodującą wiele przykrych konsekwencji.
Ta wystawa to gorzka refleksja na temat istoty człowieczeństwa w kontekście cywilizacji zachodnioeuropejskiej.

image/svg+xml

Menu

Follow me