Ewa Juszkiewicz, Radek Szlaga, Włodzimierz Pawlak w Zachęcie

Ewa JuszkiewiczRadek Szlaga oraz Włodzimierz Pawlak na wystawie
“Dzikość Serca” w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Punktem wyjścia dla tej wystawy stała się kolekcja Fundacji Sztuki Polskiej ING, która gromadzi prace współczesnych artystek i artystów polskich od początku lat 90. XX wieku.

Ewa Juszkiewicz, Portret rosyjski, 2008
Radek Szlaga, Survivors, 2011
Włodzimierz Pawlak, Dziennik E/229, 1998
image/svg+xml

Menu