Stanisław Dróżdż w MWW

W Muzeum Współczesnym Wrocław znajduje się stała ekspozycja prac
Stanisława Dróżdza, której punktem wyjścia stała się wystawa „Pojęciokształty. Poezja konkretna” prezentowana w Galerii Foksal w roku 1994.
Dodatkowo do ekspozycji zostały włączone 54 warianty układów „Klepsydry”, opublikowane przez artystę po raz pierwszy w 1990 roku.
image/svg+xml

Menu