Jarosław Kozłowski w Mocak-u

Do 30 września 2018 r. w Mocak-u dobywa się wystawa „Ojczyzna w sztuce”.
Na tej wystawie zobaczyć można prace Jarosława Kozłowskiego.
W tytule wystawy kryje się napięcie między nacjonalizmem i globalizmem.
Wystawa nie wychodzi jednak poza perspektywę starej dobrej Europy.
image/svg+xml

Menu