Jarosław Kozłowski w ms1, Łódź

Jarosław Kozłowski foto shame

Prace Jarosława Kozłowskiego można oglądać na wystawie “Awangarda i państwo” w Muzeum Sztuki w Łodzi.

Wystawa obejmie okres od pierwszej wojny światowej aż do początku lat 80. XX wieku. Pozwola to ukazać przemiany ruchów awangardowych w Polsce – od ekspresjonizmu i formizmu drugiej dekady XX wieku, po neoawangardę  oraz „postawangardę” lat 70. i 80.

Na wystawie znalazło się 5 zdjęć Jarosława Kozłowskiego z naszej kolekcji z serii “Wstyd” .

image/svg+xml

Menu