Jarosław Kozłowski, A/B, 1970

Praca jest charakterystycznym przykładem analitycznych dociekań artysty rozwijanych w pierwszej połowie lat 70. w rysunkach, kolażach, instalacjach i książkach artystycznych. Refleksja nad językiem, jego referencyjnością, lub brakiem odniesień do rzeczywistości tak jak w prezentowanej pracy łączy się z grami językowymi, żartem, paradoksem. Rysunek powstał tuż przed realizacją i wydaniem w 1971 jednej z pierwszych książek artystycznych Kozłowskiego pt. A-B. W książce bez ustalonego kierunku lektury z szybującymi w różne strony literami, autor prezentował relatywizm gier logicznych w różnych relacjach pomiędzy dwiema literami. Prawie cały nakład książki został zarekwirowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa podczas rewizji w domu artysty w 1972.

Jarosław Kozłowski, A/B, 1970 (rysunek, papier, kredka) 42,5 x 69,5 cm
image/svg+xml

Menu