Jarosław Kozłowski o cyklu Maski

Artysta o cyklu Maski podczas wernisażu wystawy Obrazy i konteksty 07.12.2018, Galeria Esta.
W cyklu Maski (2004) Jarosław Kozłowski kontynuuje swoje analityczno-krytyczne
rozważania nad malarstwem i sposobem jego funkcjonowania w kontekście odbioru i
interpretacji.
Każda z abstrakcyjnych akwarel dedykowana jest opozycji wobec tego, co wzbudza
sprzeciw autora. Cała instalacja, często ukazująca widzom ich własne odbicia, podsuwa pytania o to, co obrazy ukrywają, maskują a, co odsłaniają, o czym albo, przeciw czemu coś mówią.
Jak wyjaśnia sam artysta:
“Malowidłu przypisana została intencja praktyczna, w istocie rzeczy ściśle związana z
budową i elementarną funkcją każdego obiektu malarskiego: warstwa farby zasłania
powierzchnię papieru, na który została nałożona, obraz zasłania fragment ściany, na
której został powieszony. Dopełnieniem ‘Zasłon’ są ‘Maski’, które zabezpieczać mają
przed złem spersonifikowanym. Wydaje mi się, że i tym razem intencjonalna treść
malowidła znajduje uzasadnienie w funkcji, jaką pełni kolorowy pigment wobec białej 
powierzchni papieru, którą przykrywa. Bardzo ważnym aspektem obu tych cykli są
nakładające się na malarskie obrazy wizerunki oglądających je osób, odbite w szybach
zabezpieczających akwarele” (Galeria Starmach, 2006).

Tytuły prac:
Maska przeciw populistycznym cwaniakom
Maska przeciw politycznym krętaczom
Maska przeciw nadętym bufonom
Maska przeciw nawiedzonym prorokom
Maska przeciw zawistnym miernotom
Maska przeciw gładkim konformistom
Maska przeciw patetycznym kabotynom
Maska przeciw przyzwoitym łajdakom
Maska przeciw życzliwym donosicielom
Maska przeciw świętoszkowatym hipokrytom
Maska przeciw zakłamanym moralizatorom
Maska przeciw uczciwym oszustom
Maska przeciw demagogicznym ideologom
Maska przeciw gorliwym lustratorom
Maska przeciw medialnym manipulatorom
image/svg+xml

Menu