Wystawa Teresy Tyszkiewicz w Muzeum Sztuki w Łodzi

W Muzeum Sztuki w Łodzi trwa wystawa „Teresa Tyszkiewicz: dzień po dniu”, która ukazuje procesualność, jak również „organiczność” metody pracy Teresy Tyszkiewicz, która była związana ze zmaganiami artystki z cielesnością i materią. W Muzeum Sztuki w Łodzi pokazanych zostało 80 prac powstałych w latach 1980-2019, z których część nigdy nie była prezentowana. Na wystawie oglądać można prace filmowe, fotograficzne i szpilkowe.

Czas trwania wystawy: 29 maja 2020 – 13 września 2020

Relacja z wernisażu:

https://youtu.be/7e-G4_bfaaE

Audycja o wystawie i twórczości Artystki:

image/svg+xml

Menu